Bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych on-line

Jest to kolejny krok, po udostępnieniu przez Internet podstawowych informacji o podmiotach znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym, do zapewnienia faktycznej jawności rejestrów sądowych prowadzonych w resorcie sprawiedliwości. Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych tworzona jest od kilku lat w ramach projektu Nowa Księga Wieczysta. Większość środków na ten cel pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Aktualnie w ponad stu sądach rejonowych w Polsce, wszystkie dotychczas prowadzone w formie papierowej księgi wieczyste, zostały przepisane do systemu informatycznego.

Takie rozwiązanie ma ogromny wpływ na obrót nieruchomości, bowiem przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości można bez konieczności udania się do właściwego sądu rejonowego, sprawdzić daną księgę on–line. Jedyną informacją potrzebną i umożliwiającą przeglądanie danej księgi jest podanie numeru księgi wieczystej. Wyjaśnienie wymaga, że możliwość przeglądania księgi wieczystej nie jest równoznaczne z możliwością uzyskania odpisu księgi na drodze elektronicznej. Dostęp internetowy ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki swobodnemu przeglądaniu ksiąg kontrahenci transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, mogą nawet krótką chwilę przed sporządzeniem aktu notarialnego, sprawdzić aktualny stan prawny danej nieruchomości.

Oczywiście nowa regulacja ma za zadanie znacznie ułatwić i rozpowszechnić dostęp do ksiąg wieczystych. W ten sposób zmniejszy się okres oczekiwania przez zainteresowanych, w kolejce po odpis księgi wieczystej we właściwym sądzie rejonowym. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że internetowy dostęp do treści ksiąg wieczystych stanowi ułatwienie w codziennej pracy np. rzeczoznawców majątkowych czy pośredników w obrocie nieruchomościami, komorników, notariuszy. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie księgi wieczyste zostały objęte nowym systemem. Obecnie umożliwia on przeglądanie tylko tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Aktualnie znajduje się w niej ponad 12 mln ksiąg wieczystych prowadzonych przez 116 wydziałów, spośród 18,8 mln wszystkich istniejących.

Z wstępnych założeń ministerstwa wynika, że w dalszej perspektywie planowana jest elektroniczna obsługa wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i dokonanie wpisu do rejestru ksiąg wieczystych wraz z elektroniczną płatnością, a także możliwość uzyskania drogą elektroniczną odpisu z księgi wieczystej. Z wstępnych danych wynika, że ministerstwo planuje ten etap informatyzacji systemu ksiąg wieczystych na lata 2011-2012. Praktyka pozwoli zweryfikować na ile wprowadzenie dostępu on-line do ksiąg wieczystych usprawni pracę sądów poprzez odciążenie pracowników wydziałów ksiąg wieczystych w tym zakresie i czy rzeczywiście takie rozwiązanie wpłynie na znaczne przyspieszenie rozpatrywania poszczególnych wniosków, które wpływają do tych wydziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *