Uznanie przez zamawiającego części zarzutów a orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

Zamawiający, jeżeli zgadza się z zarzutami podniesionymi w odwołaniu może to odwołanie uznać w całości, wówczas (jeżeli nikt nie przyłączył się do postępowania po stronie Zamawiającego) postępowanie zostaje umorzone na mocy przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i żadna ze stron nie jest obciążana wysokimi kosztami. W sytuacji, gdy zamawiający uznaje cześć zarzutów jako zasadne, a oprócz nich w odwołaniu zamieszczono jeden zarzut zupełnie bezpodstawny, dochodziło do rozstrzygnięć bardzo niekorzystnych i krzywdzących  dla zamawiającego, albowiem KIO uwzględniała zarzuty, które zamawiający w odpowiedzi na odwołanie uznał jako zasadne i wydawała wyrok obciążając kosztami zamawiającego. Sytuacja ta jest podyktowana treścią przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, albowiem przepis ten odnosi się do uwzględnienia zarzutów w całości, ustawa nie zna pojęcia uznania części zarzutów. Zatem KIO nie ma możliwości umorzenia postępowania przy uwzględnieniu części zarzutów. W tym zakresie ukształtowała się wyraźna linia orzecznicza – zapadło 38 wyroków uznających odwołania.
Na szczęście KIO znalazła wyjście z tego impasu – 7 kwietnia br. zapadło postanowienie KIO (sygn. akt KIO663/11) w ramach którego KIO odmówiła rozpatrywania czterech zarzutów, które zostały uznane przez zamawiającego i skupiła się na jedynym zarzucie, który przez zamawiającego uznany nie został. Wobec takiego stanowiska KIO pełnomocnicy odwołującego uznali, że ich żądania w zakresie zarzutu piątego zostały zaspokojone, a KIO umorzyła postępowanie w oparciu o przepis art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Pozostaje mieć nadzieję, że zapadłe orzeczenie wyznaczy nową, bardziej bezpieczną i sprawiedliwą linię dla zamawiających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *