Od stycznia 2015 r. miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych ulegnie zmianie

Zmiana będzie dotyczyła świadczenia usług, w których nabywcą jest konsument. Zgodnie z planowaną nowelizacją usługi będą opodatkowane w miejscu ich konsumpcji. Tym samym znaczenie będzie miało miejsce zamieszkania tego konsumenta, czy też miejsce jego siedziby.
Źródło:
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *