Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej bez opłaty skarbowej

Osoba taka musi, zgodnie z art. 3 pkt 13 c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, spełniać warunki określone w art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.). Zatem musi być m.in. najemcą, czy też podnajemcą danego lokalu i spełniać określone warunki w zakresie miesięcznego dochodu. Wracając do dodatku energetycznego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 5d Ustawy, dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji wydawanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na wniosek danego odbiorcy wrażliwego. W tym wypadku wymagana byłaby opłata skarbowa od takiej decyzji. Jednakże Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224), które wchodzi w życie jutro tj. 22 lutego 2014 r., zaniechał poboru tej opłaty skarbowej w zakresie decyzji wydawanych na wnioski, które zostały złożone od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *