Odchudzony VAT tylko dla odchudzających się w celach zdrowotnych

Aby jednak w naszym życiu było ciekawiej, a fiskus miał większe pole do spekulacji, opieka medyczna jest zwolniona z opodatkowania o ile służy ratowaniu, podtrzymaniu zdrowia lub życia, czy też profilaktyce.

Wśród usług, które budzą szczególne emocje odnośnie zwolnienia z opodatkowania znajdują się usług świadczone przez dietetyków. Dietetyk jest w rozumieniu odrębnych przepisów osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny. Tym samym usługi świadczone przez dietetyka spełniają przesłankę podmiotową do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Jednak aby korzystać ze zwolnienia VAT świadczona usługa musi spełniać przesłankę podmiotową – świadczone usługi muszą stanowić usługi w zakresie profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

Zatem zastosowanie do usług dietetyka zwolnienia będzie możliwe, o ile będą one służyły profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jeżeli natomiast będą one służyły innym celom (np. zmniejszeniu wagi pacjenta wyłącznie ze względów estetycznych), to usługi te należy opodatkować VAT według stawki podstawowej (w ten sposób wskazano m. in. w  interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r., IPPP2/443-327/14-2/KOM). 

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *