Odliczenie VAT od samochodów demonstracyjnych

Podatnicy nie mieli całkowitej pewności, czy odliczając w pełni  podatek VAT nie narażą się na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych. Poza wątpliwościami dotyczącymi odliczenia od tzw. samochodów z kratką, co do którego swoje stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-414/07), kolejną istotną kwestią budzącą liczne wątpliwości było odliczenie podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przez przedsiębiorców zajmujących się handlem samochodami do celów demonstracyjnych bądź testowych.

Wydawane interpretacje podatkowe w zakresie odliczenia podatku VAT skłaniały się w większości w stronę braku możliwości pełnego odliczenia. Z kolei sądy administracyjne kwestię tę postrzegały odmiennie, choć stanowisko takie nie było jednolite. Przykładowo na ograniczone prawo do odliczenia wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. III SA/Gl 1090/12.

Ostatecznie Minister Finansów wydał w czerwcu tego roku interpretację ogólną dotyczącą tej kwestii (sygn. PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593). W interpretacji tej stwierdzono, że ograniczenie odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów osobowych nie ma zastosowania przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych przejściowo do celów demonstracyjnych/testowych przez podatników, których przedmiotem działalności jest odprzedaż tych samochodów.

Minister Finansów oparł swoje uzasadnienie na stanowisku prezentowanym przez NSA w wydawanych wyrokach, zgodnie z którym czasowe przeznaczenie pojazdów do celów demonstracyjnych (np. jazd próbnych, zaprezentowania nabywcy) nie zmienia tego, że będą one nadal służyły podatnikowi do jego podstawowej działalności jaką jest odprzedaż tych pojazdów. Zdaniem Ministra Finansów oznacza to, że podatnikom, których przedmiotem działalności jest odprzedaż pojazdów samochodowych, w przypadku nabycia pojazdów, które nie zostają od razu sprzedane lecz czasowo służą w charakterze pojazdów demonstracyjnych/testowych, przysługuje w odniesieniu do tych pojazdów odliczenie podatku od towarów i usług w pełnej wysokości.

Interpretacja ogólna jest korzystna z perspektywy przedsiębiorców zajmujących się handlem samochodami. Dodatkowo w wydanej interpretacji Minister Finansów wskazał na konieczność opodatkowania użytku takich samochodów do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarcza. Zwrócenie na to uwagi w interpretacji – mimo, że zasada ta wynika wprost z przepisów – może wskazywać, że w praktyce organy podatkowe będą zwracały szczególną uwagę czy samochody demonstracyjne nie są wykorzystywane np. do celów prywatnych i czy takie wykorzystanie jest opodatkowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *