Odliczenie VAT od bankowozu

Takie ograniczenie powoduje, że w przypadku samochodów z wyższych segmentów spora część podatku VAT nie może być odliczona. Podatnicy szukają w związku z tym sposobów na to, aby odliczyć pełną wartość podatku VAT od zakupu takiego pojazdu.

Popularnym rozwiązaniem stosowanym przez podatników, jest rejestracja samochodu osobowego jako tzw. bankowozu typu C. Do tego rodzaju pojazdów mogą być bowiem zakwalifikowane modele samochodów – co do zasady – sprzedawane jako samochody osobowe, po przeprowadzeniu kilku drobnych przeróbek. Wielu podatników dokonuje takich przeróbek, rejestruje samochody osobowe jako pojazdy specjalne – bankowozy typu C i tym samym odlicza pełną kwotę podatku VAT przy ich zakupie.

Początkowo, wydawane interpretacje podatkowe były pozytywne dla podatników i  pozwalały na pełne odliczenie VAT. Jednak linia ta z czasem się zmieniła. Sądy administracyjne przyjmują odmienne niż organy podatkowe stanowisko i potwierdzają, że organy podatkowe nie są uprawnione do kwestionowania bądź ustalania w jaki sposób podatnik powinien prowadzić działalność gospodarczą.

Przykładowo WSA w Warszawie wydał niedawno wyrok (III SA/Wa 93/13) w którym zakwestionował negatywne podejście organów podatkowych. Co ciekawe organy podatkowe zakwestionowały wykorzystanie bankowozu u podatnika prowadzącego działalność w zakresie ochrony osób i mienia.

W zaskarżonej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej argumentował swoje stanowisko tym, że w działalności którą wykonuje podatnik (ochrona osób i mienia) taki pojazd wykorzystywany byłby do celów innych niż jego przeznaczenie. Organ uznał, że aby przysługiwało pełne prawo do odliczenia, taki pojazd powinien służyć działalności w której wykorzystywanie go jest niezbędne. Dodatkowo, organ uznał, że zakup bankowozu powinien być uzasadniony i ściśle powiązany z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Ze stanowiska organu wynika zatem, że jedyną działalnością którą można prowadzić i jednocześnie mieć prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu bądź użytkowania bankowozu typu C jest ochrona przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych. Organ interpretacyjny uznał, że bez znaczenia dla sprawy jest również to, że wnioskodawca zamierza wykorzystywać bankowóz do przewożenia własnych środków pieniężnych.

WSA uznał, że nie można tak wąsko interpretować możliwości wykorzystania samochodu w tym uznania, że może być jedynie wykorzystany do jednego rodzaju działalności. Sąd odniósł się również do braku podstaw takiej interpretacji zwłaszcza w sytuacji firmy zajmującej się ochroną osób i mienia.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na zakup i pełne odliczenie podatku VAT od bankowozów typu C powinni zwrócić uwagę na to, że organy podatkowe mogą w ramach prowadzonych kontroli podatkowych przyjmować podejście podobne jak to przedstawione w zaskarżonej interpretacji. Dla ochrony swojego stanowiska wydaje się być korzystnym gromadzenie argumentacji w jaki sposób i w jakim zakresie taki pojazd jest wykorzystywany (przydatny) w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *