Odliczenie podatku VAT zgodnie z regułami obecnie obowiązującymi

Mowa o fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług, jak również otrzymanych z tytułu dokonania całości lub części zapłaty jeszcze przed nabyciem tych towarów lub wykonaniem usług. Tym samym możliwość odliczenia podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest związana z chwilą powstania obowiązku podatkowego, zatem z chwilą dostawy towarów lub wykonania usług.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *