Odpowiedzialność karna za prowadzenie działalności gospodarczej bez zgłoszenia do ewidencji

W tym zakresie należy odnieść się do znowelizowanego Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 601 § 1 KW w przypadku wykonywania działalności bez w/w zgłoszenia grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna. Taką samą karą jest zagrożone niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian danych, do ewidencji działalności gospodarczej, które są objęte tym wpisem.

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004, Nr 173, poz. 1807)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *