Odpowiedzialność podatnika za niezłożenie deklaracji w terminie

Może się jednak zdarzyć, że podatnik złoży deklarację po tym terminie. W takim wypadku podatnik ponosi odpowiedzialność karno – skarbową. Mianowicie, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) podatnik, który nie składa deklaracji podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karą łącznie. Jednocześnie, w przypadku gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza progu ustawowego, czyli 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, podatnik podlega karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.       

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *