Odsetki z lokat overnight nie stanowią dochodów strefowych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2011 roku (sygn. akt II FSK 2039/09) – na podstawie uzasadnienia ustnego.

NSA wydał wyrok, w którym stwierdził, że odsetki od lokaty overnight uzyskiwane przez spółki prowadzące działalność na terenie SSE i korzystające ze zwolnienia z podatku od dochodu osiągniętego w związku z tą działalnością prowadzoną na podstawie zezwolenia, nie mogą korzystać z tego zwolnienia. Pomimo tego, że wyrok potwierdza przeważającą linię interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych, warto jednak zauważyć, że odsetki od lokat overnight mają bardzo podobny charakter do odsetek osiąganych na rachunku bieżącym, które powszechnie uznaje się za zwolnione od pdop jako dochody z działalności strefowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *