Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę a podatek dochodowy od osób fizycznych

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że  zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) „wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw” (z pewnymi wyjątkami, które nie dotyczą odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę). Możemy zatem stwierdzić, że w przypadku odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zasady ustalania tego odszkodowania zostały określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 lipca 2012 r. (IBPBII/1/415-401/12/BD)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *