Odwrotne obciążenie – łatwiej od nowego roku dla podatników zwolnionych?

Oznacza to, że w przeciwieństwie do typowych dostaw, gdzie to sprzedający jest zobligowany do wykazania podatku VAT należnego, to nabywca jest podatnikiem VAT z tytułu konkretnej dostawy i to na nim ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego.
Jedną z kategorii dostaw, które są opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia jest dostawa towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT, dokonywana na rzecz innego podatnika VAT. Wg obecnych przepisów, wystarczy by nabywca towarów był podatnikiem VAT, tj. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, by musiał rozliczyć VAT w oparciu o mechanizm samonaliczenia podatku. Oznacza to, iż podatnicy VAT zwolnieni również są zobowiązani do rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu nabycia towarów wrażliwych, najczęściej złomu. W ich przypadku jednak dochodzi do pewnych trudności dokumentacyjnych: generalnie przecież nie składają oni deklaracji VAT jako podatnicy zwolnieni, jednakże z uwagi na fakt, iż z tytułu konkretnej dostawy to oni występują w charakterze podatnika, są zobowiązani złożyć deklarację VAT-9M, w której wykażą podatek VAT należy w związku z realizowaną transakcją. Z uwagi na fakt, iż nabyte towary nie będą im służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT nie mają oni prawa odliczyć podatku VAT naliczonego. Oznacza to, iż będą efektywnie opodatkowani podatkiem VAT w sensie ekonomicznym. Różnica pomiędzy opisywanym mechanizmem a „typowym modelem” polega na kwestiach związanych z technicznymi aspektami wpłaceniania podatku. W przypadku bowiem gdyby nabywali oni towary wrażliwe w oparciu o typowy mechanizm, byliby zobowiązani uiścić na rzecz dostawy kwotę netto powiększoną o podatek VAT, który zostałby odprowadzony do budżetu przez sprzedawcę. W transakcjach opartych o odwrotne obciążenie, to nabywca jest zobowiązany wykazać podatek VAT należny na podstawie stosownej deklaracji jak również wpłacić go do budżetu.
Projektowana nowelizacja zakłada, iż tylko podatnicy VAT czynni występowaliby w charakterze podatnika VAT z tytułu dokonanej dostawy towarów wrażliwych. Podatnicy VAT zwolnieni nie mieliby obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu nabycia towarów wrażliwych, a sprzedający dokonując dostawy na ich rzecz wystawi taką samą fakturę jak na rzecz konsumentów, tj. uwzględniającą podatek VAT.
Należy wskazać, iż proponowana zmiana przyczyni się do ograniczenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników VAT zwolnionych przy jednoczesnej ochronie interesów budżetu: wg Ministra Finansów skala nabywania towarów wrażliwych przez podatników VAT zwolnionych jest dosyć niewielka, a ich udział w oszustwach podatkowych jest śladowy.
Podstawa prawna:

  •  Art. 17 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT
Autor:
\"\" Samir Kayyali – Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *