Oferta Banku Światowego szansą dla polskiego biznesu

Bank Światowy przeznacza znaczące środki na wspieranie rozwoju i poprawę warunków życia w krajach rozwijających się. Środki te przeznaczane są na realizację projektów inwestycyjnych, w ramach których zamawiane są roboty budowlane, dostawy towarów oraz usługi doradcze. Zamówienia te realizowane są przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego, wybierane w drodze przetargów międzynarodowych. Udział w przetargach jest otwarty także dla polskich przedsiębiorstw – wystarczy wiedzieć, gdzie szukać informacji!

Podczas seminarium omówione zostaną:

  • możliwości oraz zasady udziału przedsiębiorstw w przetargach finansowanych ze środków Banku Światowego,
  • oferta instytucji wchodzących w skład Grupy Banku Światowego, obejmująca m. in. pożyczki na realizację projektów oraz ubezpieczenia inwestycji.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

  • przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych ofertą Grupy Banku Światowego,
  • przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu,
  • przedstawicieli mediów zainteresowanych tematyką gospodarczą.

Seminarium prowadzone będzie przez przedstawicieli Biura Banku Światowego w Warszawie oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Część prezentacji prowadzona będzie w języku angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 

PAIiIZ/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *