Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych powinny być rozliczane proporcjonalnie

Wyrok WSA w Łodzi 4 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 1466/10 (nieprawomocny).

Stanowisko WSA w Łodzi potwierdza dominującą linię orzeczniczą, niekorzystną jednak dla podatników. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sąd, odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodów, których wartość przekracza kwotę 20.000 EUR, należy już od początku w części wyłączać z kosztów podatkowych. Sąd stwierdził, że ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie można stosować w ten sposób, by zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej kwocie aż do momentu umorzenia wartości samochodu do wysokości 20.000 EUR, a kolejne odpisy amortyzacyjne wyłączać z kosztów podatkowych w całości. Stanowisko Sądu jest w pewnej mierze uzasadnione, ale warto zauważyć że taka interpretacja nie wynika wprost z przepisów podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *