Ograniczone ryzyko w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W wyniku zmian wprowadzony został również nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, który jest wzorowany na regulacjach kapitałowych obowiązujących banki z Nowej Umowy Kapitałowej – tzw. Bazylea II. Nowy system jest oparty na filarze określającym wymogi kapitałowe, jakościowe (m.in. w zakresie systemu zarządzania oraz procesu nadzorczego) oraz obowiązkach informacyjnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz dyscyplina rynkowa. Nowelizacja zwiększyła również uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. w zakresie możliwości wydawania rekomendacji przy realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *