Spotkania wigilijne w kosztach uzyskania przychodów

Analizując niniejsze zagadnienie należy zwrócić uwagę, iż stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jednakże cytowana definicja kosztów uzyskania przychodów ma charakter ogólny, tym samym każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła.
Odnosząc opisywaną definicję kosztów do analizowanej sprawy warto zauważyć, iż celem spotkań integracyjnych, czy też okolicznościowych są działania, które wpływają pozytywnie na relacje pomiędzy osobami zatrudnionymi w danym podmiocie, atmosferę pracy i wewnętrzną komunikację w firmie. Przyczyniają się one również do budowania lojalności wobec pracodawcy. Ponadto wydatki dotyczące spotkań okolicznościowych oraz imprez integracyjnych nie zostały ujęte w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 tej ustawy.
Wobec powyższego, przedmiotowe wydatki spełniają przesłankę celowości ich poniesienia, wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo zajmowane przez redakcję portalu TAXFIN znajduje potwierdzenie w treść pisma Ministerstwa Finansów z dnia 3 marca 2006 r. nr PB3/GN-8213-298/05/1680, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 września 2008 r. nr ILPB3/423-390/08-4/KS oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia    2009 r. nr ITPB3/423-304/09/MT.

6 myśli na temat “Spotkania wigilijne w kosztach uzyskania przychodów”

  1. Witam po świętach…

    Jeśli chodzi o koszty firmy nie ma już na szczęście wątpliwosci. A co z przychodami pracownika? Jesli moge wyliczyc ile kosztów przypada na 1 pracownika….

  2. W opinii Redakcji pracownik z tytułu udziału w imprezie integracyjnej, wigilijnej itp. organizowanych przez pracodawcę nie osiąga z tego tytułu przychodu. Co prawda ostatnimi czasy pojawiło się kilka orzeczeń sądów administracyjnych wskazujących na obowiązek rozpoznania przez pracodawcę przychodu pracowniczego, jednakże obok tych niekorzystnych dla podatników orzeczeń zapadały również takie, które potwierdzają słuszność naszej opinii w tym przypadku.

  3. Wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego, czy imprezy integracyjnej umożliwiają odliczenie podatku naliczonego.

  4. problem raczej dotyczył stawek innych niż 0% i zw. czy to oznacza, że nie w tym zakresie się nie zmienia? Jeśli tak, to dalej przepisy będą niezgodne dyrektywą UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *