Wydatki na organizację konferencji KUP

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UoCIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UoCIT.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 UoCIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli poniesione przez Spółkę koszty organizacji konferencji po pierwsze zostały pokryte z zasobów majątkowych Spółki, po drugie, zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, tj. co do zasady utrzymania i pozyskania klientów, po trzecie mają one związek z działalnością gospodarczą Spółki, po czwarte zostały właściwie udokumentowane (odpowiednimi fakturami) oraz po piąte, wydatki takie nie znajdują się w katalogu wydatków określonych w art. 16 ust. 1 UoCIT, można wskazać, iż zostały spełnione wszystkie pozytywne przesłanki dla zaliczenia wydatków do KUP.

Na zasadność powyższego wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2010 r., sygn.: IPPB5/423-33/10-4/JC oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn.: ILPB1/415-264/11-4/AP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *