Okres odpowiedzialności przedsiębiorcy w przypadku przekształcenia w spółkę z o.o.

W tym wypadku przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność solidarnie ze spółką, za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia. Z pewnym zastrzeżeniem, mianowicie odpowiedzialność ta trwa do 3 lat, od dnia wspomnianego przekształcenia.

Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94 poz. 1037 ze zm.)

 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *