Okres zatrudnienia a zasiłek chorobowy

Na okres zatrudnienia nie wlicza się jednak wyłącznie czasu, w którym pracodawca rzeczywiście świadczył pracę, ale cały okres pozostawania w stosunku pracy. Tym samym do okresu zatrudnienia wlicza się zarówno okres pobierania zasiłku chorobowego, jak również okres np. świadczenia rehabilitacyjnego, czy zasiłku macierzyńskiego.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *