Opłata reklamowa

Niekorzystny jest fakt, iż podatek będzie podlegał uiszczeniu niezależnie od faktu czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama. Zwolnione z opłaty reklamowej będą tablice, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, stanowią szyld lub realizację obowiązku nałożonego prawem, związane są z działalnością kościołów albo innych związków wyznaniowych. Opłaty mają wynosić do 2,50 PLN dziennie za obiekt reklamowy oraz do 0,20 PLN dziennie za każdy metr kwadratowy pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. Na szczęście, kwota podatku od nieruchomości zapłaconego przez właściciela nieruchomości od tablicy reklamowej jako budowli będzie zaliczana na poczet opłaty reklamowej, więc nie będziemy mieli do czynienie z podwójnym opodatkowaniem tablic reklamowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *