Opodatkowanie vat opłaty za rozwiązanie umowy telekomunikacyjnej bez wypowiedzenia

W tym wypadku przedsiębiorca zazwyczaj nalicza opłatę z tego tytułu. Opłata ta nie będzie jednak podlegała opodatkowaniu vat. Nie jest również wymagane jej udokumentowanie FV.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 października 2010 r. (III SA/Wa 305/10)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *