Opodatkowanie w formie karty podatkowej – na jakich zasadach należy złożyć wniosek?

Przedmiotowy wniosek podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20. stycznia danego roku, w którym taka forma opodatkowania ma być stosowana. Jednocześnie w przypadku, gdy podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenia działalności gospodarczej ma on obowiązek złożyć dany wniosek jeszcze przed pierwszą opodatkowaną czynnością.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *