Organizacja EURO 2012 w Polsce przebiega zgodnie z założeniami

Ministerstwo Finansów potwierdza i podtrzymuje gotowość realizacji w pełnym zakresie Gwarancji 11, udzielonej przez polski rząd w związku z organizacją EURO 2012. Zapisy Gwarancji 11 mają charakter ogólny. Przewiduje ona m.in. podjęcie przez rząd „wszelkich kroków, aby dokonać maksymalnych zwrotów podatku VAT lub innych podatków na rzecz UEFA”, zgodnych z prawem obowiązującym w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Realizacja zapisów Gwarancji 11 nastąpi poprzez wydanie przez Ministra Finansów stosownych rozporządzeń. Rozmowy na temat ich szczegółowych zapisów będą przedmiotem dzisiejszego spotkania między przedstawicielami Ministerstwa Finansów i UEFA.

Jednocześnie informujemy, że rozmowy na temat realizacji rządowych gwarancji są kolejnym etapem wynikającym z harmonogramu przygotowań i nie stanowią ryzyka dla organizacji Euro 2012 w Polsce.

MF/MSiT/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *