Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu klastrów w Polsce

Celem działania jest poznanie stanu klastrów funkcjonujących w Polsce, jak również pozyskanie informacji do aktualizacji bazy klastrów tj. Interaktywnej Mapy Klastrów. Analiza uzyskanych danych umożliwi zaprojektowanie indywidualnych rekomendacji dla każdego przebadanego klastra. Stanie się także cennym źródłem danych przy tworzeniu nowych form wsparcia klastrów oraz  kreowaniu polityki klastrowej.

Zapraszamy uprzejmie reprezentantów wytypowanych klastrów do aktywnego uczestnictwa w badaniu. 

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *