Import usług SWIFT zwolniony z VAT

Stanowisko takie zostało przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych nr IPPP2/443-515/09-2/MS z dnia 4 sierpnia 2009 r. oraz nr IPPP1/443-369/09-2/IG/JL z dnia 8 lipca 2009 r. Dyrektor zgodził się z podatnikami, że usługi świadczone przez SWIFT zaliczają się do usług pośrednictwa finansowego jako usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, o symbolu PKWiU 67.13.10-00.90 (na podstawie stosowanej dla celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.).

Organy podatkowe przyjęły więc linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażoną w  wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. I FSK 1582/08), zgodną z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, iż sposób świadczenia usług (tu: za pomocą lnternetu lub innej sieci elektronicznej) ma znaczenie jedynie dla określenia miejsca świadczenia/opodatkowania VAT, nie rozstrzyga natomiast samego sposobu opodatkowania takich usług. Dokonując kwalifikacji danej czynności należy kierować się przede wszystkim jej funkcją i charakterem.

Dodać należy, iż celem usługi SWIFT jest umożliwienie instytucjom finansowym komunikowania się oraz generowanie informacji dotyczących międzynarodowych transakcji finansowych realizowanych na rynkach papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, transakcji w walucie itp. Usługi SWIFT służą bezpośrednio zapewnieniu i sprawnej realizacji usług pośrednictwa finansowego, a zatem stanowią integralną część usługi bankowej/finansowej. Wobec tego, niezależnie od elektronicznej metody ich świadczenia, zachowują one charakter usług pomocniczych do usług pośrednictwa finansowego, a w konsekwencji są zwolnione z VAT.

Jedna myśl na temat “Import usług SWIFT zwolniony z VAT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *