Ostanie dni prekonsultacji o przyszłości zawodu księgowego

Ministerstwo Finansów przypomina o kończącym się terminie na zgłaszanie uwag co do kierunków rozwoju zawodu księgowego. Upływa on z końcem września 2022 roku.

Opinie i uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na specjalny adres mailowy. Podstawą do merytorycznej dyskusji na temat rozwoju zawodu księgowego jest dokument „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”.

Ministerstwo Finansów przypomniało w opublikowanym 16 września komunikacie, ze z końcem miesiąca, a więc już za dwa tygodnie kończy się termin na nadsyłanie uwag dotyczących zawodu księgowego.

„Zachęcamy wszystkich do zabrania głosu w dyskusji na temat tego, czy potrzebna jest zmiana systemu prawnego wprowadzająca regulacje w funkcjonowaniu zawodu księgowego i jaki ewentualnie powinien być kierunek tych regulacji – napisało MF.

MF zachęca także do zapoznania się z dokumentem pt. „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”, który był podstawą do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji na temat rozwoju zawodu księgowego.

Opinie i uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl, podając numer pytania. Zachowanie ustrukturyzowanej formy ułatwi dalsze prace analityczne.

Źródło: Prawo.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *