Ostatni dzwonek na przekazanie PIT-8C

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C za rok 2015 r. ciąży na podmiotach, które wypłacały w 2015 r. przychody, od których nie miały obowiązku pobrania zaliczki na podatek. Do kategorii takich przychodów należą:

  • przychody z innych źródeł (przychody te należy wykazać w części D informacji PIT-8C),
  • przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (przychody te należy wykazać w części F informacji PIT-8C);

Obowiązek przekazania podatnikom informacji PIT-8C ciąży również na podmiotach, które w roku 2015 wypłacały stypendia zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b UoPIT (przychody te należy wykazać w części E informacji PIT-8C, z obowiązku są zwolnione podmioty, którym stypendysta złożył w styczniu 2016 r. oświadczenie PIT-12).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *