PCC przy zakupie samochodu przez osobę niepełnosprawną

Ustawodawca przewidział jednak szereg zwolnień z PCC, przewidując również zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe. Zwolnienie z PCC dotyczy osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na schorzenie niepełnosprawnego, natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności zwolnienie dotyczy osób ze schorzeniami narządu ruchu. Zakup samochodu osobowego przez osoby wymienione powyżej jest zwolniony z PCC o ile nabycie tego samochodu następuje na potrzeby własne niepełnosprawnego. 
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.          

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *