PKB i deficyt w 2015 r.

MF natomiast przedstawił informacje na temat wykonania budżetu za 2015 r., z których wynika, iż deficyt budżetu państwa nie przekroczył kwoty 47 mld PLN co stanowi mniej niż 3 % PKB. Wbrew uprzednim zapowiedziom o wprowadzeniu procedur oszczędnościowych w ostatnich miesiącach 2015 r., MF przyznał w komunikacie, iż wykonanie budżetu w pozostałych częściach sektora finansów (np. jednostki samorządu terytorialnego) nie wpłynie na ww. dane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *