Planowane zmiany w UoPIT

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, odliczeniu od podatku PIT podlegać ma kwota wynosząca 0,18 pomnożona przez 15-krotność średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Powyższy sposób wyliczenia oznacza, iż w chwili obecnej kwota podlegająca odliczeniu w PIT wyniosłaby 556,02 PLN a w konsekwencji spowodowałoby wzrost aktualnej kwoty wolnej od podatku do wysokości 8161,35 PLN.
Projekt zmian przewiduje również nowe reguły ustalania udziałów samorządów we wpływach z podatku PIT polegające na zwiększeniu procentowego udziałów odpowiednio dla gmin z 39,34 % do 49,9 %, dla powiatów z 10,25 % do 13,6 % a dla województw z 1,6 % do 2,12 %.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *