Nieruchomość w biznesie, czy biznes w nieruchomościach?

Spróbujmy zastanowić się dlaczego tak jest i jak uczynić z planowania atut w najbliższym roku i w przyszłych latach.

Wspominając o planowaniu, zapytajmy najpierw co to znaczy biznes związany z nieruchomościami?
Przede wszystkim, nie mamy na myśli klasycznego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mówimy o aktywnym wykorzystaniu nieruchomości w biznesie, a wręcz o oparciu biznesu o czynności związane z użytkowaniem nieruchomości. Tak ogólnie sformułowana definicja celowo pozostawia miejsce dla całego spektrum możliwych przedsięwzięć, tak licznych, jak wiele możliwości daje rynek i jak bogata jest inwencja przedsiębiorców.
Przykłady? Prześledźmy choćby przedsięwzięcia, jakie mogą być rezultatem zróżnicowanego charakteru nieruchomości. Majątki ziemskie, grunty rolne i obiekty przetwórstwa rolno – spożywczego, nieruchomości i obiekty produkcyjne i przemysłowe, centra magazynowe i logistyczne, nieruchomości komunalne, komercyjne obiekty biurowe i handlowe, nieruchomości mieszkalne i rezydencje, hotele, tereny rekreacyjne i sportowe, nieruchomości obejmujące dobra kultury i przyrody, by wymienić najważniejsze. Gdyby dodać kolejne kryteria wyszukiwania, lista przedsięwzięć biznesowych związanych z nieruchomościami wydłuży się znacznie.
Można się zgodzić, że możliwości tworzenia biznesu w oparciu o nieruchomości są liczne. Do niedawna takie twierdzenia były truizmem, jak bowiem firma miałaby funkcjonować bez fizycznej bazy, budynków, czy konkretnej lokalizacji. Ale niedawno nie znaczy już dzisiaj. Dziś coraz więcej firm działa w formie biznesu wirtualnego, w coraz mniejszym stopniu wykorzystując nieruchomości, albo korzystając z klasycznych funkcjonalności w sposób nowoczesny i nowatorski.

Dywagacje o typologii nieruchomości odsunęły nas od sprawy planowania, niemniej w sposób celowy i zamierzony. O ile trudno byłoby znaleźć wspólne cechy wszystkich wymienionych rodzajów nieruchomości, to bez planowania trudno o sukces zamierzonych przedsięwzięć.
Zakres planowania możliwego i wskazanego dla przedsięwzięć związanych z nieruchomościami jest bardzo szeroki. Zacznijmy od kwestii przygotowania inwestycji, badania i weryfikacji zagadnień prawnych, zakupu gruntów, dostosowania do planów zagospodarowania przestrzennego, itd. itp. W każdym z tych działań konieczne jest długoterminowe, wyprzedzające podejście. Przeprowadzenie badania wykonalności inwestycji, przygotowanie badania rynku i biznes planu to kolejne przykłady planowania, wymaganego przed rozpoczęciem biznesu, planowania koniecznego do podejmowania nowych przedsięwzięć.

Ale to nie koniec możliwości, a przynajmniej nie powinien nim być. Warunkiem długofalowego sukcesu jest kontynuacja długoterminowego planowania także w okresie prowadzenia biznesu, projektowania i prowadzenia działań operacyjnych. Dotyczy to każdego z rodzajów przedsięwzięć opartych na nieruchomościach, wskazanych wcześniej – niezależnie czy dotyczy to planowania rozszerzenia powierzchni magazynowych, rozwoju bazy hotelowej czy zwiększenia zdolności produkcyjnych.
Rola planowania nie kończy się wyłącznie na przygotowaniu nowego biznesu i planowania bieżącej działalności. To także forma obrony przed nieznanym lub nieoczekiwanym – przykładem niech służy ostatnie załamanie rynku w wyniku niespodziewanego kryzysu finansowego. Budowa alternatywnych scenariuszy rozwoju biznesu nie zawsze pozwoli przewidzieć przyszłość, ale bez wątpienia pomoże przygotować bezpieczne ścieżki obejścia trudnych sytuacji kryzysowych.
Wreszcie, kwestia przygotowania inwestycji i wejścia w biznes jest tak samo istotna jak odpowiednie przygotowanie wyjścia z inwestycji. W obu przypadkach, zakupu i sprzedaży biznesu opartego na nieruchomościach, planowanie może być warunkiem powodzenia przedsięwzięcia. Więcej, wyprzedzające planowanie powinno zostać wykorzystane do tworzenia i podnoszenia wartości biznesu i wartości oczekiwanej transakcji.

Co można zrobić by lepiej wykorzystać atut planowania w biznesie w najbliższym roku? Po pierwsze, przegląd sytuacji – czy prowadzone i rozważane działania biznesowe są odpowiednio przygotowane i planowane? Czy osoby odpowiedzialne za planowanie i rozwój biznesu dysponują wystarczającymi zasobami i czasem? Czy przewidywane są transakcje związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem biznesu i czy ich realizacja jest odpowiednio zaawansowana? Jeśli odpowiedź na dowolne pytanie brzmi nie, najwyższy czas przejść do kolejnego kroku i podjąć przygodę planowania biznesu w nieruchomościach.

Dlatego pozwolimy sobie złożyć życzenia na ten rok, oparte na aktywnym planowaniu – oby nie spotkała Państwa nieruchomość w biznesie, ale więcej biznesu w nieruchomościach!

Jedna myśl na temat “Nieruchomość w biznesie, czy biznes w nieruchomościach?”

  1. W końcu doczekaliśmy się w tym zakresie nowelizacji przepisów, która wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2011 r. (ustawa z dnia 25 lutego 2011 r.), która jest dostosowana do orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *