Odliczysz więcej VAT za materiały budowlane

Cena ta wpływa na wysokość limitu zwrotu części VAT zawartego w cenie niektórych materiałów budowlanych dla osób fizycznych, czyli na wysokość tzw. ulgi budowlanej.

Składając wniosek o zwrot w IV kwartale 2010 r., będzie można odzyskać maksymalnie 38 153 zł w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę oraz 16 351,12 zł – w przypadku remontu. Natomiast w III kwartale 2010 r. limity te wynoszą odpowiednio 37 627,62 zł i 16 126,12 zł.

Dodać należy, iż z podwyższonych limitów zwrotu VAT w pełnej wysokości skorzystają osoby, które w IV kwartale 2010 r. złożą po raz pierwszy wniosek o zwrot. Z kolei osoby, które już wnioskowały o zwrot wydatków w ramach obowiązującego je przez pięć lat limitu, składając kolejny wniosek, mogą odzyskać kwotę w wysokości różnicy między kwotą aktualnego limitu a wcześniejszym zwrotem. Jeżeli wcześniejszy wniosek wyczerpał cały limit, to kwota zwrotu będzie stanowiła różnicę między wyższym a niższym limitem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *