Podatek od przerzuconych dochodów na nowych zasadach

Przepisy dotyczące opodatkowania tzw. przerzuconych dochodów mają zostać znowelizowane – wynika z projektu ustawy, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Resort wskazuje, że celem zmian jest ograniczenie istotnych wątpliwości interpretacyjnych ws. tego podatku. Nowelizacja ustawy o CIT powinna wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Pakiet zmian dotyczących podatku od przerzuconych dochodów obejmuje m.in. zmiany o charakterze doprecyzowującym i modyfikacje w zakresie podstawy opodatkowania. Przykładowo, w odniesieniu do podmiotu powiązanego, na rzecz którego ponoszone są koszty, doprecyzowane zostanie, że podmiot ten nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Doprecyzowane zostaną również warunki ws. 50 proc. przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10 proc.).

Zgodnie z projektem nowelizacji, uproszczony ma być także warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego. Chodzi o warunek niższej stawki podatku dochodowego odnoszący się do przychodów podmiotu powiązanego z jednego z tytułów wskazanych w art. 24a ust. 3 (np. odsetek, należności licencyjnych, a nie do całokształtu działalności czy dochodu podmiotu powiązanego).

Jak podkreślają projektodawcy, w tym przypadku preferencyjne opodatkowanie ustala się w oparciu o stawkę podatku dochodowego niższą niż 14,25 proc., przy czym stawkę tę ustala się na podstawie stawki nominalnej obowiązującej podmiot powiązany w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia (z uwzględnieniem związanych z danym przychodem odliczeń od podstawy opodatkowania, podatku lub zwrotów podatku i bez uwzględnienia kwoty kosztów związanych z tym przychodem).

„Pozostałe zmiany obejmują m.in. wprowadzenie odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania” – zaznacza resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 25 sierpnia 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Podatki.biz

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *