Korekta dotycząca środków trwałych, część 2

Skutki zmiany kwoty podatku naliczonego wynikające z korekty należy zatem odnosić na przychody i koszty okresu.

Korekta roczna podatku VAT jest jednorazowym zdarzeniem (dokonywanym raz do roku) , pośrednio związanym z działalnością operacyjną. Oznacza to, że  najlepszą pozycją służącą do ujęcia kwoty skorygowanego podatku VAT będą pozostałe przychody lub koszty operacyjne.

Kwotę korekty należy ująć zapisem:
1.    Zwiększenie kwoty VAT naliczonego (wzrósł udział obrotu opodatkowanego w stosunku do planowanej struktury)

 • Wn Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne

2.     Zmniejszenie kwoty VAT naliczonego (spadł udział obrotu opodatkowanego w stosunku do planowanej struktury)

 • Wn Pozostałe koszty operacyjne
 • Ma Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT

Przykład
Spółka z o.o. odliczała w 2009r 58% VAT naliczonego, ponieważ taki był udział obrotów podatkowych w 2008r. odliczono od maszyny zakupionej za 12.000 netto zatem 1531,20 (2640*0,58). W 2009 rzeczywista struktura wyniosła 64% sprzedaży opodatkowanej. Należy zatem zwiększyć wartość VAT naliczonego o 158,40 zł ((0,64 – 0,58) x 2640)

 • Wn Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT – 158,40 zł
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne – 158,40 zł

Na księgowe ujęcie korekty podatku VAT naliczonego nie ma wpływu fakt czy korekta będzie rozliczana:

 • jednorazowo – w przypadku zakupów towarów i usług zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000zł
 • Przez pięć lat – w przypadku zakupów towarów i usług zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych których wartość początkowa przekracza 15.000zł
 • Przez 10 lat w przypadku zakupu nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Podstawa prawna

 • Art. 90 i 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.)
 • art. 3 ust 1 pkt. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
zobacz również:

Jedna myśl na temat “Korekta dotycząca środków trwałych, część 2”

 1. A tak na marginesie to skandal, ze dopiero tak poźno są udostepniane zmiany w formie aktu prawnego – szukałem 2 tyg temu i nawet na stronie sejmu nie było tej ustawy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *