Podatek od ciężarówki

Powyższy obowiązek nie będzie dotyczyły podatników, którzy uiścili podatek od środków transportowych w całości przed 15 lutego 2015 r. Przypomnijmy, iż obowiązek spoczywa na osobach fizycznych, prawnych jak również na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli pojazd został na nie zarejestrowany. Jeżeli samochód dostawczy stanowi współwłasność, obowiązek podatkowy z tytułu podatku od środków transportowych spoczywa na solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Stawki podatku uregulowane są w obwieszczeniu MF z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *