Podatek od wydobycia niektórych kopalin – czy każda ilość podlega opodatkowaniu?

Podatnikiem tego podatku jest podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobycia wskazanych wyżej kopalin. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od wydobycia niektórych kopalin są, zgodnie z art. 1 ust. 1 u.k.o.p., miedź i srebro. Należy w tym miejscu wskazać, że opodatkowaniu nie podlega urobek rudy miedzi w przypadku spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze w wypadku, gdy ilość wydobytych kopalin nie przekracza 1 tony w miesiącu. Ponadto urobek rudy miedzi musi zostać wykorzystany na cele badawcze.
Szczegółowe omówienie tematu znajdziecie Państwo w moim artykule w sierpniowym wydaniu miesięcznika TaxFin.pl
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2012 r., poz. 362 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *