Podatek tylko od \”wisienki na torcie\”, czyli kilka słów o fakturze VAT – marża

Otóż, faktura VAT – marża dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług, określonych przez ustawodawcę. Zatem nie wszystkich. Mianowicie, usług turystycznych oraz dostawy towarów takich jak dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, czy też towary używane. Mówiłem o pewnym przywileju, ponieważ faktura VAT – marża dokumentuje transakcje, w których VAT naliczany jest wyłącznie od wysokości samej marży. Marża natomiast oznacza różnicę pomiędzy kwotą, za którą towar został sprzedany a kwotą jego nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Przywilej oznacza również dowolność, ponieważ zbywca może, ale nie musi stosować tego rodzaju faktur. Przywilej sprzedawcy może być wadą dla kupującego ponieważ nie może on odliczyć VAT-u z takiej faktury, ponieważ na tej fakturze nie ma kwoty ani stawki podatku. Jednak należy pamiętać, że w przypadku tych faktur kosztem uzyskania przychodu jest wydatek wynikający z faktury w kwocie brutto, zatem łącznie z podatkiem.
Tyle teorii, przejdźmy do przykładu, który mam nadzieję lepiej zobrazuje system VAT – marża.
Jak wspomniałem, faktury VAT – marża stosuje się także przy dostawie towarów używanych. Zatem w przypadku gdy np. samochód został kupiony przez komis za kwotę 5 tys. zł a następnie sprzedany za kwotę 7 tys. zł marża wynosi 2 tys. zł. Te 2 tys. zł to kwota marży brutto, zatem z podatkiem VAT. Tą kwotę kupujący może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.
O fakturze VAT – marża w usługach turystycznych mogą Państwo przeczytać w majowym miesięczniku, w artykule „W jaki sposób rozliczyć usługi turystyki za pomocą procedury VAT-Marży?”
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r,. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *