Podatek VAT a nakłady pozostawione nieodpłatnie wynajmującemu

W przypadku, gdyby poniesione nakłady zostały przeniesione odpłatnie (za wynagrodzeniem), wówczas moglibyśmy mówić o świadczeniu usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Jednak w wypadku nieodpłatnego pozostawienia nakładów nie będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów ani ze świadczeniem usług. Tym samym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynika z tego, że podatnik nie będzie wówczas zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT należnego od wartości takich inwestycji, które zostały dokonane w obcym środku trwałym i nie nastąpiło usunięcie tych nakładów.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2014 r. (IPTPP2/443-826/13-4/JN)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *