Brak zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Przewidujący takie ograniczenia przepis ustawy o VAT, który został już uchylony, był niezgodny z dyrektywą VAT. Obecnie więc każdy wydatek musi być oceniany tylko i wyłącznie ze względu na związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Fakt klasyfikacji danego kosztu jako nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodów nie ma znaczenia dla celów odliczenia podatku VAT.
Wyrok NSA z 3 marca 2011 r. sygn. I FSK 1461/10.
Do 1 grudnia 2008 r. ustawa o VAT zawierała przepis ograniczający prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w związku z wydatkami na nabycie towarów i usług, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotowe orzeczenie NSA potwierdza, iż była to regulacja sprzeczna z prawem wspólnotowym. Wcześniej identyczne stanowisko wyraził NSA w orzeczeniu z 15 grudnia 2009 r., sygn. II FSK 1135/08. Wskazane orzeczenia dają podatnikom możliwość optymalizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT poprzez odliczanie VAT naliczonego od wydatków, w stosunku do których wcześniej nie dokonywali takiego odliczenia (na przykład od niektórych wydatków reprezentacyjnych) oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku VAT z tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *