Podatniku, przyjrzyj się bliżej swojemu kontrahentowi

NSA wskazał, iż odliczenia VAT może dokonać jedynie podatnik, który podjął wszystkie działania, jakich można od niego w sposób uzasadniony oczekiwać, by upewnić się, że transakcje, w których uczestniczy, nie wiążą się z przestępstwem. Wniosek wynikający z wyroku NSA jest niepokojący z uwagi na fakt, iż wielu przedsiębiorców nie ma możliwości kontroli swoich kontrahentów. W związku z wyrokiem wystosowana została interpelacja poselska do MF 32801, w której zapytano czy za to, że w Polsce działają grupy przestępcze ma odpowiadać podatnik (w sensie finansowym), skoro działają odpowiednie służby, które powinny kontrolować, czy powstające spółki działają legalnie. 12 czerwca 2015 r. MF udzielił odpowiedzi na interpelację, w której wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE krajowe organy administracyjne i sądowe powinny odmówić prawa do odliczenia, jeżeli zostanie udowodnione na podstawie obiektywnych przesłanek, że skorzystanie z tego prawa wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem, a przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności faktycznych, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności. Niestety tak rygorystyczne podejście sądów i fiskusa może oznaczać w praktyce znaczne problemy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, w obrocie gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *