Podmioty zwolnione z VAT będą wystawiać faktury w KSeF

W ramach nowelizacji dotyczącej wprowadzenia z początkiem 2024 r. obowiązkowego e-fakturowania resort finansów przewiduje też objęcie obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF podmiotów zwolnionych z VAT.

Jak tłumaczą projektodawcy, takie rozwiązanie przyczyni się do wyrównania warunków prowadzenia działalności przez poszczególne podmioty. Jednocześnie zwiększone zostaną możliwości automatycznej weryfikacji faktur.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, wyłączenie z Krajowego Systemu e-Faktur podmiotów zwolnionych z podatku VAT uniemożliwiałoby automatyzację procesów weryfikacyjnych i systemową identyfikację podmiotów generujących tzw. fikcyjne faktury na potrzeby podatków dochodowych.

„Objęcie podmiotów zwolnionych z VAT obowiązkiem wystawiana faktur w KSeF przyczyni się do wyrównania warunków prowadzenia działalności przez te podmioty. Będzie istniała bowiem możliwość automatycznej weryfikacji faktur ustrukturyzowanych, które zostały wystawione w celu generowania kosztów w podatkach dochodowych u innego podmiotu, a które nigdy nie zostały ujęte w zeznaniach rocznych podmiotu wystawiającego takie faktury” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Walka z nieprawidłowościami

Projektodawcy zakładają, że powszechne fakturowanie w ramach KSeF, w tym przez podmioty zwolnione z VAT, pozwoli na skuteczniejszą walkę z nieprawidłowościami nie tylko w podatku VAT, ale też w podatkach dochodowych.

„Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Wystawienie e-faktury przez te podmioty jest fakultatywne. W przypadku podatnika nieposiadającego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wystawia on fakturę poza KSeF – bowiem takiej sytuacji nie obejmuje decyzja derogacyjna” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Podatki.biz

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *