Podpisana kolejna umowa w ramach działania 5.3 PO IG

Beneficjentem jest Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o., która urzeczywistni Projekt pt. " Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia" o przewidywanej wartości sumarycznej 74,3 mln złotych. Wsparcie Projektu ze środków EFRR osiągnie 44 309 999,99 złotych, z kolei wkład z budżetu państwa to 7 819 411,77 złotych. Całkowita wartość wsparcia to 52 129 411,76 złotych.

Projekt ma na celu rozbudowę Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego. Z zakresie przedsięwzięcia zostanie wybudowane i wyposażone Medyczne Centrum Przetwarzania Danych o szacowanej powierzchni 5 000 m2.

Podmiotem, który oceniał Projekt i wnioskował o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG organem Pośredniczącym jest Ministerstwo Gospodarki, a Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *