Podstawa opodatkowania w usługach turystycznych

Do 31 marca 2013 r. podatnik w celu obliczenia marży uwzględniał cenę nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty. Po tej dacie marża jest rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami, które poniósł podatnik z tytułu nabycia tych towarów i usług. Tym samym w obecnym stanie prawnym podatek należny jest rozliczany jako koszt poniesiony przez podatnika.

Źródło: art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *