Ciągły charakter restrukturyzacji? Część 2

Oczywiście gotowe lekarstwa mogą nie wystarczyć. Może trzeba będzie przygotować lek na zamówienie. Podobnie w rzeczywistości przedsiębiorstwa, konieczne bywa opracowanie specjalnego, dedykowanego programu naprawczego, unikalnego ze względu na specyfikę firmy, skalę problemów itd. Ale podobnie jak w życiu, zdecydowana większość przypadków jest uleczalna przy pomocy klasycznych lekarstw i metod. Przy pomocy leków z tzw. „półki”. Dopiero przypadki szczególne powinny trafiać na kurację specjalną do szpitala. Tym bardziej jeśli zaniedbano bieżącą opiekę, zapomniano o profilaktyce. Aby użyć jeszcze innej analogii: dla większości trudnych problemów nie trzeba wymyślać koła. Trzeba wiedzieć, jakie środki zaradcze wybrać z tych, które opracowano wcześniej i sprawdzono na licznych, podobnych przypadkach.
Zanim powiemy o dostępnych rozwiązaniach, pozostaje jeszcze jedna nierozwiązana istotna kwestia. Jak uzyskiwać świadomość problemów? Jak wiedzieć, co lub gdzie boli? Pozostając jeszcze przez chwilę przy analogiach medycznych, moment w którym odczujemy ból może przyjść zbyt późno. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, stała, rutynowa kontrola stanu organizmu, obserwacja i rozpoznawanie objawów.
Porzucając analogie medyczne, systemowe rozpoznawanie symptomów trudnej sytuacji w przedsiębiorstwie będzie możliwe tylko po wprowadzeniu podstawowych choćby narzędzi kontroli i oceny kondycji firmy. W pewnej mierze takie zadanie mogą spełniać standardowe sprawozdania finansowe. Ale na pewno tylko w takiej części, która będzie związana z pomiarem finansowych aspektów zdarzeń gospodarczych. Pozostałe obszary aktywności wymiernych jakościowo pozostaną poza zasięgiem takiego monitoringu. Oczywiście szersze rozwiązania istnieją. Wystarczy przywołać chociażby znakomitą zrównoważoną kartę wyników Kaplana (ang. „balanced scorecard”), z całą jej kompleksowością podejścia,  lub inne zaawansowane narzędzia ERP.

Zapraszamy na kolejną część artykułu w kolejny piątek…

Jedna myśl na temat “Ciągły charakter restrukturyzacji? Część 2”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *