Ograniczenia efektywności nadzoru właścicielskiego

Jednak w przypadku spółek komunalnych należy pamiętać, że ich podstawowym działaniem jest realizacja potrzeb lokalnej społeczności. Osoby odpowiedzialne za nadzór stają przed znaczącym dylematem – co jest najważniejszym elementem efektywnego nadzoru? Nieustanne podwyższanie wyniku finansowego czy dbałość o jakość świadczonych przez spółki usług oraz ciągłość dostaw tych usług?
Zwiększenie efektywności spółki najczęściej związane jest z maksymalizacją zysku, natomiast podstawowym elementem wpływającym na zwiększenie tego zysku są opłaty ponoszone przez członków lokalnej społeczności. Ważnym czynnikiem maksymalizacji może być też znaczące ograniczenie kosztów. Niestety efektywność ekonomiczna jest zazwyczaj przeciwnością do jakości działania spółki i znacząco wpływa na obniżenie jakości świadczonych przez spółki komunale usług. W światowej gospodarce dominującym trendem jest zlecanie wielu czynności podmiotom zewnętrznym w celu ograniczenia kosztów – niestety odbywa się to przy równoczesnym obniżeniu jakości wykonywanych prac. Należy również dodać, że spółki komunalne muszą świadczyć swoje usługi w sposób ciągły – nie jest dopuszczalne czasowe zawieszenie działalności w celu przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych.
Właściciel jest odpowiedzialny za efektywne funkcjonowanie swoich podmiotów. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialność jest jeszcze większa, gdyż powierzone środki pochodzą pośrednio lub bezpośrednio od społeczeństwa, którego poszczególni członkowie odprowadzają podatki oraz inne opłaty. Wszystkie podmioty muszą działać w sposób efektywny jednak należy rozważyć czy ważniejsza jest efektywność ekonomiczna czy efektywność organizacyjna i pewność dostarczania odpowiedniej jakości usług często niekomercyjnych, których żaden podmiot prywatny nie zdecydował się dostarczać.
Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *