Podwójne opodatkowanie a dochód z zagranicy

Osoby, które osiągają dochody poza granicami Polski, obawiają się podwójnego opodatkowania. Jako polscy rezydencki podatkowi, którzy osiągają dochody za granicą, są zmuszeni do rozliczania podatku w kraju.

Polska ma zawarte umowy z innymi krajami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jednak nie ze wszystkimi i na różnych zasadach. Jak uniknąć ponownego rozliczania się z tego samego dochodu?

W przypadku osób, które uzyskują dochody za granicą, muszą one określić, w jakim kraju mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). Dzięki temu można ustalić, czy muszą płacić podatki w Polsce. Jeżeli taka osoba nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, rozlicza się z urzędem skarbowym jedynie z tych dochodów, które zostały uzyskane w Polsce. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. 

Jeśli sytuacja dotyczy polskiego rezydenta podatkowego to wszystkie dochody, niezależnie od tego, gdzie zostały uzyskane, powinny być rozliczane w Polsce. Taka osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

Aby być uznawanym za polskiego rezydenta podatkowego trzeba: 
  1. posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, lub
  2. przebywać na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

Czym jest podwójne opodatkowanie i kiedy może wystąpić?

Podwójne opodatkowanie ma miejsce wtedy, gdy co najmniej dwa lub więcej krajów ma prawo do opodatkowania dochodu. Ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy osoba mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym lub wtedy, gdy dana osoba została oddelegowana do pracy za granicą na krótki okres. 

Kiedy jeszcze może wystąpić podwójne opodatkowanie? Wtedy, gdy osoba mieszka i szuka pracy za granicą, a jej świadczenia dla bezrobotnych zostały przeniesione z kraju pochodzenia. Podwójne opodatkowanie w Polsce i za granicą może mieć miejsce również w sytuacji, gdy na emeryturze osoba mieszka w jednym kraju UE, a emeryturę wypłaca jej inny kraj.

W e-urzędzie skarbowym można złożyć zeznanie podatkowe uwzględniające dochody otrzymane za granicą. (E-Urząd, mf.gov.pl, mf.gov.pl)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Ze względu na to, że polski rezydent podatkowy osiągający dochody z pracy za granicą musi liczyć się z opodatkowaniem dochodów zarówno w Polsce, jak i w kraju ich uzyskania, istnieje możliwość uniknięcie podwójnego opodatkowania. 

Są sytuacje, które uwzględniają wyjątki od tej zasady i wtedy wynagrodzenie za pracę wykonaną w innym państwie może być opodatkowane tylko w Polsce. Aby jednak tak się stało, muszą zostać spełnione równocześnie aż trzy warunki: 

 
  1. osoba przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, liczone od dnia przybycia do tego państwa),
  2. wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca lub siedziby w drugim państwie,
  3. wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Jeśli którykolwiek z warunków nie jest spełniony, wynagrodzenie może zostać podwójnie opodatkowane. Co zrobić jednak w innej sytuacji? 

Jak rozliczyć dochód zza granicy?

Jeśli dana osoba wie już, jaką metodą rozliczyć dochód uzyskany poza krajem, musi złożyć zeznanie podatkowe (wyjątek stanowi uzyskanie dochodów wyłącznie za granicą, które są zwolnione w Polsce od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przy metodzie wyłączenia z progresją). Należy złożyć PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania. Musi być ono złożone w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. 

Źródło: Money.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Polskim Ładzie, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *