Podwyżka płacy minimalnej w 2016 r.

Do 15 lipca 2015 r. partnerzy społeczni i Komisja Trójstronna będą mieli czas na odniesienie się do propozycji rządu. Należy zauważyć, iż od 2007 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła o 87 % – z 936,00 zł do 1.750,00 zł. Wyższa stawka płacy minimalnej oznacza, iż przedsiębiorca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę zapłaci wyższe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ZUS. Zdaniem ekspertów lepszym sposobem podniesienia dochodów najsłabiej zarabiających byłoby obniżenie poziomu opodatkowania pracy a nie podniesienie stawki minimalnej, gdyż może skutkować to zwolnieniami.  Ostateczna wysokość płacy minimalnej na 2016 r. zostanie ustalona do dnia 15 września 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *