Podwyższenie kwoty wolnej od podatku będzie nas kosztowało 14,8 mld PLN

Specjaliści są zdania, iż realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego czy przedwyborczej obietnicy Prezydenta może poważnie naruszyć stabilność finansów publicznych.
Mając na uwadze powyższe żadnych wątpliwości nie pozostawiają planowane przez rząd zmiany w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego – są one nakierowane na sfinansowanie właśnie m.in. obietnic przedwyborczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *