Polkomtel ukarany za utrudnianie bezpłatnego wypowiedzenia umowy

Od początku 2010 roku do UOKiK wpłynęło kilkaset skarg od konsumentów na operatorów telefonii komórkowej. W większości przypadków dotyczyły one problemów indywidualnych, np. kłopotów z zasięgiem bezprzewodowego Internetu, czy nieotrzymania rachunku. Niektóre jednak – związane z wprowadzającym w błąd informowaniem o nowej ofercie, nieczytelną czcionką regulaminu, czy uniemożliwianiem rezygnacji z usług operatora dały podstawę do wszczęcia postępowań. Miały one sprawdzić, czy rzeczywiście przedsiębiorcy naruszyli prawo.

Dwa właśnie zakończone postępowania – dotyczące operatorów sieci Plus oraz Era – udowodniły naruszenie przez nich zbiorowych interesów konsumentów.
 
Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów utrudniając klientom rezygnację z ich usług oraz stosując nieczytelną czcionkę regulaminu. Kara nałożona na spółkę wynosi 11 741 499 zł. Z informacji zebranych w trakcie postępowania wynika, że firma przyjęła wewnętrzne i premiowane zasady, mające zachęcić pracowników do zatrzymania jak największej liczby abonentów, którzy postanowili wypowiedzieć umowę. Konsumenci, którzy zdecydowali się na taki krok i zgłosili się do punktu sprzedaży, napotykali na różne utrudnienia. Przykładowo: często byli odsyłani do innych placówek czy centrali operatora w Warszawie, a pracownicy wskazywali na brak kompetencji do przyjęcia rozwiązania umowy. Wielu konsumentom zdecydowanym na rozwiązanie umowy zasugerowano wypowiedzenie jej z innych przyczyn niż zmiana regulaminu, co narażało ich na dodatkowe opłaty nawet do tysiąca złotych.
 
Wątpliwości UOKiK wzbudziła też treść materiałów promocyjnych Polskiej Telefonii Cyfrowej, reklamujących nową usługę Era Sieć Rodzinna. Oferta umożliwia wykonywanie darmowych połączeń w ramach wybranej grupy. Jak wykazało postępowanie, operator nie informował o wszystkich warunkach promocji. Zakwestionowane ulotki sugerowały, że z usługi mogą skorzystać wszystkie osoby posiadające abonament w sieci Era – tymczasem oferta była dostępna jedynie dla wybranych. Zgodnie z przepisami konsument ma prawo do jasnej, rzetelniej i niewprowadzającej w błąd informacji. Prezes Urzędu uznała, że przekazując w materiałach promocyjnych nieprecyzyjne informacje o dostępności oferty, operator wprowadzał konsumentów w błąd. Polska Telefonia Cyfrowa nie została ukarana sankcją finansową, ponieważ przedsiębiorca zobowiązał się zmienić treść rozpowszechnianych ulotek reklamowych. 

Obie decyzje nie są ostateczne – spółki telekomunikacyjne mogą odwołać się do sądu.

 

UOKIK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *